אליעזר, עבד אברהם יוצא בפרשתנו בשליחות אדונו, אברהם לחפש אשה לבנו, ליצחק. הסימן שהציב עבד
אברהם לעצמו היה "וְ הָ יָה הַ נַעֲרָ , אֲ שֶׁ ר אֹמַ ר אֵ לֶׁיהָ הַ טִּ י-נָא כַדֵ ְך וְ אֶׁ שְ תֶׁ ה, וְ ָאמְ רָ ה שְ תֵ ה, וְ גַם-גְ מַ לֶּיָך אַ שְ קֶּ ה–אֹתָ ּה
הֹכַחְ תָ , לְ עַ בְ דְ ָך לְ יִּ צְ חָ ק, ּובָ ּה אֵ דַ ע, כִּ י-עָ שִּ יתָ חֶׁ סֶׁ ד עִּ ם-אֲ דֹנִּי ".
בפועל, השיבה ופעלה רבקה באופן מעט שונה משציפה. רבקה הפרידה בדבריה ובמעשיה בין השקיית עבד
אברהם להשקיית הגמלים. " וַיָרָ ץ הָ עֶׁ בֶׁ ד, לִּ קְ רָ אתָ ּה; וַ יֹאמֶׁ ר, הַ גְ מִּ יאִּ ינִּי נָא מְ עַ ט-מַ יִּם מִּ כַדֵ ְך .יח וַתֹּאמֶּ ר, שְ תֵ ה אֲ דֹּנִי;
וַתְ מַ הֵ ר, וַ תֹרֶׁ ד כַדָ ּה עַ ל-יָדָ ּה–וַתַ שְ קֵ הּו .יט וַתְ כַל, לְ הַ שְ קֹתוֹ; וַתֹאמֶׁ ר, גַם לִ גְ מַ לֶּיָך אֶּ שְ ָאב, עַ ד אִ ם-כִ לּו, לִ שְ תֹּת ."
מדוע עשתה כן ומה ניתן ללמוד מכך?
ע"פ הרש"ר הירש ניתן לראות בהתנהגותה של רבקה אות ומופת לגומל החסדים,שאומר מעט ועושה הרבה.
וידועה מידת הזריזות החריצות והמסירות שנדרשה מרבקה כדי לעמוד במטלה שלקחה על עצמה, להשקות
את כל גמליו של עבד אברהם עד שירוו צמאונם. הרב אמנון בזק מגלה בדבריה המדוייקים של רבקה גם
רגישות חברתית למעמדו של העבד. אילו ענתה רבקה לעבד כפי שציפה, היתה יכולה להיות בכך פגיעה בעבד
שנזכר בכפיפה אחת עם הגמלים . אבל רבקה נהגה בו כבוד. היא פנתה אליו בלשון אדנות "שתה אדוני" ורק
לאחר שסיימה את העיסוק בצרכיו , פנתה לגמליו.

השבוע שהיה
אחינו כל בית ישראל
פתחנו את שבוע הלימודים במדרשה בהתעדכנות על האירועים הקשים שהיו בשבת שחלפה. הרקטות בדרום
הארץ והפיגוע האנטישמי בפיטסבורג שבארה"ב שבו נרצחו 11 מתפללים.
בנות שכבת י"ב הכינו שלט תמיכה ביהודי פיטסבורג ושלחו דרישת שלום חמה לקהילה.
בנות כתה י3 בהובלת המורה נורית חבה ארגנו איסוף של ממתקים לילדי הדרום וארזו חבילות שי שנשלחו
לקראת שבת לקיבוץ סעד.
בחירות
בנות שכבת י-יב שמעו ביום ראשון את שיחתו של העיתונאי יאיר שרקי והשתתפו בבחירות פנימיות שערכנו
בבית הספר. במדרשה נשבו הרוחות לכיוון קצת שונה..הזוכה במדגם הבחירות שערכנו היה.. השר זאב אלקין.

לקראת שבת שכבות ז-ח
ביום שישי התכנסו שכבות ז-ח לפעילות ערכית וחברתית בנושא "עת לתת". הבנות שמעו את שיחתו של הליצן
הרפואי יואב עמיר ונהננו מפעילות גיבוש כתתית. תודה למחנכות שתי השכבות: תמר מרים לימור אביגיל
נחמה ותהילה.
שבת כתתית לכתה י2 ביישוב אלעזר
מאחלות לכתה י2 שבת נעימה ומבורכת. סעו לשלום וחזרו לשלום. תודה למחנכת רחלי לוי על ארגון וליווי
השבת ולרבנית רחל על אירוח הבנות בביתה לקידוש.
ובשבוע הבא…
טיול לשכבת י
ביום ראשון יצאו בעז"ה בנות שכבת י לפעילות גיבוש בשוק מחנה יהודה בירושלים. שעת הלימודים הראשונה
ביום ראשון תתקיים כרגיל.
שבוע זהירות בדרכים
השנה יוקדש היום הארצי לנושא "היסח דעת". חשיבות הנושא ברורה והוא עלה לכותרות השבוע בעקבות
התאונה הנוראית שבה קיפחו כל בני משפחת עטר מפסגות את חייהם .
בכל הכיתות במדרשה יועברו שיעורים בנושא זהירות בדרכים והיסח דעת וביום שלישי, יום הבטיחות בדרכים
הארצי יגיע אליעזר קן להעביר שיחה לבנות החטיבה.

חג הסיגד
ביום רביעי כ"ט חשוון יצויין חג הסיגד, 50 יום לאחר יום הכיפורים. החג מצוין בעיר ירושלים ע"י רבים מיוצאי
אתיופיה בצום ובתפילות לבוא הגאולה. ביום שני כ"ז חשון תתקיים שיחה של ריסטה, מדריכה במדרשת
מ"מסע" שמתקיימת בתוך מדרשת "נשמת" ועוסקת בהעמקת הזהות של יהדות אתיופיה
סיור למגמת ביולוגיה
ביום שני תצא מגמת ביולוגיה לסיור חולות . חוזרים חולקו לבנות אנא החזירו את האישורים.
השלמת מבחנים לשכבות ט-יב . תתקיים ביום שלישי בשעה 13:30 .

מבחן הלכה יומית – חודש חשוון
ביום רביעי יתקיים מבחן על הלכות חודש חשוון . דף החזרה לקראת המבחן מופיע באתר המדרשה.

עדכון מהספריה
כבכל שנה, רכשה ספריית בית הספר מנוי שנתי ל"כותר" – ספרי עיון" il.co.kotar.www
כותר היא ספריית עיון מקוונת המאפשרת עיון במגוון עשיר של מעל 3100 ספרים: אנציקלופדיות, לקסיקונים,
ספרי מחקר, ספרי הגות וספרי עיון פופולריים, יצירות קלאסיות ומדריכים.
הספרייה נגישה לשימוש באמצעות הסיסמה האישית של משרד החינוך. ניתן לשוטט בין אלפי עמודי תוכן,
לחפש, לאתר ולשלוף מידע, לעבד ולארגן אותו, לסמן קטעים חשובים, ולרשום הערות בעמודים הרצויים. כמו
כן ניתן בלחיצת כפתור להעתיק קטעי מידע נבחרים, תרשימים ותמונות. האתר ידידותי ונוח, מומלץ !!!
שבת שלום
מיכל