צוות יקר והורים יקרים
מצורף גליון נקודת חיבור לשבת פרשת שופטים, מוזמנים להתחבר דרכו לפתיחת השנה שלנו!
שבת שלום לכולם
🌸