הורים יקרים וצוות יקר
מצורף גליון נקודת חיבור, והפעם גליון חותם שנה המסכם את פעילויות סוף השנה.
קיץ טוב לכולם. נשוב וניפגש בע"ה בנקודת חיבור בשנה"ל תשפ"ד 🌸
תודה מכולנו לידידה המנפיקה את הגיליון מידי שבוע, אוספת, מסננת ובוחרת בעיקר, מחברת מילה למילה, תמונה לתמונה, מברכת ומספרת מחדש בכל שבוע את סיפור אור תורה.
חנה עסיס