פרשת יתרו

הורים יקרים וצוות יקר! שמחות לשתף אתכם בשבוע של סיום מחצית ופתיחת מחצית חדשה. שבוע קצר (תעודות, חופשת מחצית…) אך עדיין מלא עשיה מעוררת התפעלות. https://ortorabanot.activetrail.biz/10.2.23 שבת שלום לכולם,  חנה עסיס

המשך קריאה "פרשת יתרו"

פרשת תזריע

"וביום השמיני ימול בשר ערלתו". במדרש תנחומא מצוי הוויכוח המפורסם בין רבי עקיבא לנציב הרומי – טורנוסרופוס הרשע – ויכוח אשר במרכזו עומדת לכאורה מצוות המילה. "מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא: איזה מעשים נאים, של הקב"ה או של בשר ודם? אמר לו: של בשר ודם נאים! אמר לו טורנוסרופוס: הרי השמים והארץ, יכול […]

המשך קריאה "פרשת תזריע"

פרשת שמיני

בפרשתנו שני עניינים מרכזיים: פרשת חנוכת המשכן ומאכלות אסורות. סופה של הפרשה שופך אור מעניין על הקשר שבין שני העניינים. "…והייתם קדושים כי קדוש אני…" (יא', מו') הדרישה להיות קדושים מופיעה מיד לאחר פרשת מאכלות אסורות אשר במוקדה עומדים ההבחנות בין טמא לטהור, בין חול לקודש, בין הנאכל לאסור למאכל. משתמע מן הדברים כי הקדושה […]

המשך קריאה "פרשת שמיני"

פרשת צו- פורים

עד דלא ידע? חג הפורים בולט בייחודיותו לעומת שאר חגי ישראל: השכרות המגונה בתנ"ך, הופכת בפורים למצוות היום. חכמינו שהדריכו אותנו ל"דע מאין באת ולאן אתה הולך", מנחים אותנו בפורים ל"עד דלא ידע". אחד מסימני החגים המובהקים הוא אמירת ההלל – בפורים קבעו חכמים בדוחק כי המגילה משמשת תחליף להלל. ונוסיף את תחושת הסתר הפנים […]

המשך קריאה "פרשת צו- פורים"

פרשת ויקרא

דבר הרבנית- עדן תורג'מן  ערב טוב אורחות, אמהות, צוות בית הספר, תלמידות ושמינסטיות יקרות! ההצגה שראינו עכשיו עוסקת בשאלת החיצוניות מול הפנימיות. מיהו האדם? האם הכסף, התואר והמעמד? או האישיות, החכמה הרגש והרצון? גם פורים עוסק בשאלת החוץ והפנים, בסיפור המגילה יש את הסיפור החיצוני- ארמון אחשוורוש, גזירת המן, עם ישראל- שנראה מבחוץ מפוזר ומפורד. […]

המשך קריאה "פרשת ויקרא"

פרשת פקודי

מזה מספר שבתות שאנו עסוקים בבניין המשכן, על היבטיו השונים. בפרשת תרומה הפותחת את בניית המשכן אנו מתרשמים, כי השראת השכינה תלויה במעשיו של העם – בעשיית המשכן: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" )כה', ז'(. עם זאת, פרשתנו – פרשת פקודי, מסתיימת באמירה הנראית פסימית: " ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד כי שכן […]

המשך קריאה "פרשת פקודי"

פרשת ויקהל

פרשתנו המוקדשת כל כולה לעניין המשכן, מייחדת את הפתיח, שני הפסוקים הראשונים, לציווי שעל פניו נראה תלוש ולא ממין העניין – מצוות השבת. ואמנם רבות דיברו הפרשנים השונים על הקשר שבין השבת למשכן. החל בל"ט אבות מלאכה הנלמדים ממלאכת המשכן וכלה בחיבור שבין 'קדושת הזמן' הנלמדת מן השבת ל'קדושת המקום', הנלמדת מן המשכן. אכן, שתי […]

המשך קריאה "פרשת ויקהל"

כי תישא

"ולקחת את כסף הכפרים מאת בני ישראל ונתת אתו על עבדת אהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון לפני ה' לכפר על נפשתיכם" (ל', טז' ) פרשתנו פותחת באיסוף מחצית השקל. גם בפרשת תרומה נאספו תרומות מן העם לצורך עבודת המקדש. כל איש הצטווה לתת כנדבת ליבו לצורך כלי המקדש, אך מסתבר כי לא כפילות לפנינו, […]

המשך קריאה "כי תישא"