פרשת נשא

שבת פרשת נשא "יְבָ רֶ כְ ָך ה' וְ יִשְ מְ רֶ ָך. יָאֵ ר ה' פָנָיו אֵ לֶיָך וִ יחֻ נֶךָ . יִשָ א ה' פָנָיו אֵ לֶיָך וְ יָשֵ ם לְָך שָ לֹום . וְ שָ מּו אֶ ת שְ מִ י עַ ל בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל, וַאֲ נִי אֲ […]

המשך קריאה "פרשת נשא"

פרשת יתרו

"וַיִּקַ ח סֵ פֶר הַ בְּ רִּ ית וַיִּקְּ רָ א בְּ אָ זְּ נֵי הָ עָ ם וַי ֹּאמְּ רּו כֹּל אֲ שֶ ר דִּ בֶר יְּהוָה נַעֲשֶ ה וְּ נִּשְּ מָ ע" (כ"ד, ז). שני פנים לאירוע הדרמטי בתולדות ישראל – מעמד הר סיני. פרשנים שונים עמדו על כך כי פרשת יציאת מצרים […]

המשך קריאה "פרשת יתרו"

מהנעשה אצלנו – סרטונים

חלונות לאור תורה (תשפ"א) – מוזמנים להכנס ולהכיר! סרטון נוסף אודות ביה"ס- סליחה על השאלה אודות ביה"ס (תש"ף) שאר הסרטונים מארועים אחרים- טקס עשרה בטבת (הופעת המקהלה), שבת ארגון, ז' בחשוון, קבלת פנים לכיתות ז, ופרידה משכבת י"ב. מוזמנים לצפות ולהנות.              

המשך קריאה "מהנעשה אצלנו – סרטונים"

פרשת וישב- שבת חנוכה

חנוכה תשפ"א האור שבנו לרגע קט הערב מתאחדות פעימות לבות העם היהודי לדופק אחיד, לרגע קט בו מתכנסים כולנו להדלקת נר ראשון של חנוכה. כמה עוצמה וכמה משמעות באותה להבה קטנה – גדולה. "…וכל-כך בדקו ולא מצאו רק פך אחד מכלל שצריכה חיפוש .וזה עצמו נרות חנוכה שמאירין שנוכל למצוא נקודה הגנוזה כי כמו כן […]

המשך קריאה "פרשת וישב- שבת חנוכה"

פרשת ויצא

שבת פרשת ויצא -שבת ארגון מן הפרשה "ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי. ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלקים אנכי …" (בראשית ל', א – ב") ר' יצחק עראמה, שהוטרד מתגובתו של יעקב למצוקתה של רחל, משלים בספרו 'עקידת יצחק' את […]

המשך קריאה "פרשת ויצא"

פרשת תולדות

"ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים. ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב". פרשתנו חושפת בכנות ובלי ניסיון לטשטש או לתרץ מורכבויות לא פשוטות במערכות יחסים בתוך המשפחה: בין בני זוג ובין הורים לילדיהם. יצחק ורבקה פועלים בצירים מקבילים ומעוררים תהיות בנוגע להורותם. […]

המשך קריאה "פרשת תולדות"

פרשת חיי שרה

שבת חיי שרה – שבת חברון "… וַיָּב ֹא אַ בְ רָּ הָּ ם לִסְ פֹד לְשָּ רָּ ה וְ לִבְ כֹתָּ ּה.. . וַיָּקָּ ם אַ בְ רָּ הָּ ם מֵ עַ ל פְ נֵי מֵ תֹו…" (בראשית כג, ב-ד) גם בפרשה זו ננסה לעיין בעקבות דבריו המופלאים של הרב יונתן זקס ז"ל. אברהם, […]

המשך קריאה "פרשת חיי שרה"

פרשת נח

עולם הולך ונבנה הרב יונתן זקס מתאר את הפרשות הראשונות בספר בראשית כדרמה רוחנית-מוסרית המתפתחת בארבע מערכות. אדם וחוה שאכלו מן הפרי, מגלים את מושג האשמה ומתקבעים בתרבות הקורבן. האיש מאשים את האישה, האישה את הנחש, הם מסרבים לקחת אחריות על מעשיהם. בסיפור קין והבל, קין כבר לוקח אחריות, אך מתכחש למשמעות המוסרית של מעשיו. […]

המשך קריאה "פרשת נח"

פרשת בהעלותך

מן הפרשה "בהעלתך את הנרות. זה שאמר הכתוב, כי אתה תאיר נרי. אמרו ישראל לפני הקב"ה, רבונו של עולם, אתה אומר שנאיר לפניך, אתה הוא נרו של עולם…ואתה אומר אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הוי כי אתה תאיר נרי. אמר להם הקב"ה לא שאני צריך לכם אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם. למה? […]

המשך קריאה "פרשת בהעלותך"