פרשת צו- פורים

השבוע נקרא בפרשת צו על קורבנות שכבר הוזכרו לנו בפרשה הקודמת, אף הפעם הנמענים של הפרשה הם הכהנים, בני אהרן. בפרשה, כחלק מתיאור קורבן עולה ישנו פסוק ידוע שדרשות רבות נכתבו עליו: " ֵאׁש ָּת ִמיד תּו ַקד ַעל ַה ִמ ְז ֵב ַח ֹלא ִת ְכ ֶּבה." פשט הפסוק ידוע, על הכהנים לדאוג לאספקה שוטפת של […]

המשך קריאה "פרשת צו- פורים"

פרשת ויקרא- זכור

דבר הרבנית של השמינית שירה מליח: אני מקווה שנהניתן לצפות בהצגה שהכנו בשבילכן. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לשכבה המדהימה שלי על ההתגייסות יוצאת הדופן של כל הבנות .בזכותכן הצלחנו לארגן הפקה ענקית בזמן יחסית קצר. ולצוות המדהים שליווה אותנו. בשבוע שעבר היה ראש חודש אדר ב', עוד שבוע פורים ורובנו נתחפש כי בפורים מתחפשים. אבל פעם שאלתן […]

המשך קריאה "פרשת ויקרא- זכור"

פרשת פקודי

פרשת פקודי חותמת את ספר שמות ומסיימת את הרצף של הפרשות המתארות את תכנון ובניית המשכן. גם פרשה זאת, כקודמותיה. עמוסה בפרטים רבים ומפרטת, חומרים, מידות, ומיקומים. פעלי עשייה כה רבים נזכרים שוב ושוב. למול רצף העשייה והפעלתנות בולטים הפסוקים החותמים את הפרשה . חמשת הפסוקים האחרונים מתארים את ענן ה' ששוכן על המשכן ואת היותו סימן לשכינת […]

המשך קריאה "פרשת פקודי"

פרשת כי תישא

בפרשת כי תשא מוזכרים נושאים שונים אך במרכזה עומד חטא העגל, כעס הקב"ה על העם ותפילות משה להמתקת הדין מעל בני ישראל. משה רבינו פונה בפרשה מספר פעמים לקב"ה בטיעונים שונים. הוא מבקש להשתמש ב"זכות אבות", בטיעון של מניעת חילול שם ה' בעולם ואף מבקש מהקב"ה שימחוק את שמו שלו מספר התורה אם לא ימחל לעם: " […]

המשך קריאה "פרשת כי תישא"

פרשת תרומה

פרשת תרומה פותחת בפנינו פרקים ארוכים של פרטים ופרטי פרטים הנוגעים לבניית המשכן וכליו. באופן לא מפתיע הכלי הראשון שעליו מדברת התורה מיד בתחילת הפרשה הוא הארון. הציווי על עשיית הארון כתוב בלשון רבים – בניגוד לציוויים על עשיית שאר הכלים ("ועשו ארון" "ועשית שלחן", "ועשית מנורת זהב" וכו') פרשנים שונים ניסו לתת מענה להבדל זה. במדרש רבה […]

המשך קריאה "פרשת תרומה"

פרשת יתרו

בפרשתינו, המתחילה בעצת יתרו לתיקון סדרי החברה והמשפט ועוברת לקבלת תורה במעמד הר סיני מופיע ביטוי המגדיר את ייעודו של עם ישראל: " ַא ֶּתם ְר ִאי ֶּתם, ֲא ֶּשר ָע ִשי ִתי ְל ִמ ְצָריִם; וָ ֶּא ָשא ֶּא ְת ֶּכם ַעל- ַכנְ ֵפי נְ ָש ִרים, וָָא ִבא ֶּא ְת ֶּכם ֵא ָלי […]

המשך קריאה "פרשת יתרו"

פרשת בא

בפרשת בא אנו קוראים על המכות האחרונות ועל יציאת בני ישראל ממצרים. באותה פרשה מופיעים פסוקים רבים העוסקים במצווה לזכור את יציאת מצרים ובאמצעים שונים לקיבוע היציאה בזיכרון הלאומי של העם. הרב חנוך וקסמן מסב את תשומת ליבנו לכך שבפסוקים אלו מופיע באופן חוזר ומפתיע הביטוי "בית עבדים" לגבי מצרים ולמולו מופיעה ההתמקדות של פסוקי התורה בהתכנסותם של […]

המשך קריאה "פרשת בא"

פרשת וארא

בפרשת וארא מתגלה הקב"ה למשה ומבטיח לו לקיים את בריתו עם האבות והעם. בפסוקים הידועים האלו נוקט הקב"ה בארבע לשונות של גאולה: והוצאתי, והצלתי, וגאלתי ולקחתי. שאל הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל: " מדוע הקדים המקרא את "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" ל" והצלתי אתכם מעבודתם", הרי השעבוד נפסק לפני יציאת מצרים ? וכך ענה: " כל […]

המשך קריאה "פרשת וארא"

פרשת ויחי

במרכז פרשת ויחי, החותמת את ספר בראשית, נמצאות הברכות שמברך יעקב את צאצאיו , תחילה את אפרים ומנשה ואחר כך את שאר בניו. אולם מושג הברכה בפרשה הוא עמום. האם דברי יעקב הם איחול, תפילה, חלוקת ירושה ותפקידים או נבואה ברוח הקודש על העתיד לקרות לשבטים ?הרב תמיר גרנות מציע לראות בברכות יעקב לבניו את העברת הברכה […]

המשך קריאה "פרשת ויחי"

פרשת ויגש

פרשת ויגש קוראת לנו להתקרב איש אל רעהו ופורטת לנו את המפגש המרגש בין יוסף לאחיו. פרשיות ארוכות של שנאה וקנאה מביאות באופן לא מובן מאליו בפרשתנו לאיחוד משפחתי מרגש בין יוסף לאחיו ובין יעקב, הבן האובד לאביו יעקב. פרשיות שמהם אנו לומדים עקרונות יסוד בעולמנו. על כוחה של תשובה מיהודה ועל כוחה של מחילה מיוסף. בפסוקים […]

המשך קריאה "פרשת ויגש"