ערב התעוררות והתקרבות לפני יום הכיפורים. בחטיבה שמענו שיחה מרתקת על חזרתו בתשובה של הרצל ניקר בתיכון שמענו על תשובה מתוך שמחה, תשובה יומיומית ופשוטה מפי חנה כהן אלורו. לאחר יחידת מחנכות מעמיקה התכנסנו כל בנות המדרשה לשירה וניגונים עם יוחאי גרינליק. העוצמות הגדולות בדיבוק חברות ובדיבוק לקב"ה ילוו אותנו עוד זמן רב.

המשך קריאה "ערב התעוררות"