פרשת וישלח

וַיִּשְׁ לַח יַעֲקֹב מַ לְׁאָ כִּ ים לְׁפָנָיו, אֶ ל-עֵ שָ ו אָ חִּ יו, אַ רְׁ צָ ה שֵ עִּ יר, שְׁ דֵ ה אֱ דֹום (לב,ד) יעקב חוזר הביתה לארץ כנען אחרי 20 שנה בה גר אצל לבן בחרן, יעקב יצא מכנען בלי כלום וחוזר עם שלל רב של צאן, בקר, אבנים טובות, […]

המשך קריאה "פרשת וישלח"

פרשת וישב

איך אני נראה? כולנו מתמודדים לעיתים עם מציאות בה אנו מואסים. היא רעה לנו ושלילית עבורנו. לעיתים זו יכולה להיות מציאות של חטא, שדורשת מאתנו למצוא את הכוחות לקום ולחזור בתשובה. השאלה הגדולה היא- איך?! איך אפשר להתנתק מהמציאות הנוכחית, כשאנו כל כך שקועים בה, ולשנות? הגמרא אומרת שילך ללמוד מיוסף כיצד להתמודד עם היצרים […]

המשך קריאה "פרשת וישב"

פרשת ויצא

בתחילת פרשת השבוע שלנו- פרשת "ויצא", מתוארת לנו סיטואציה בה יעקב אבינו מוצא את עצמו ישן בנקודה אקראית בדרכו לחרן. הרב נתנאל אלישיב מעלה רעיון חשוב על הסיטואציה בה יעקב נמצא. אליה התחברתי ואותה אחלוק אתכם כאן: לפי דבריו, נקודת עצירה זו של יעקב בדרכו לחרן, אמנם יכולה להראות לנו כסתמית ומקרית, בעוד שבפועל- היא […]

המשך קריאה "פרשת ויצא"

תולדות

בפרשת תולדות אנחנו עדים ליחסים בין עשו ויעקב והשוני ביניהם. אי אפשר שלא לשים לב להבדלים המהותיים בין האופי הפרוע והקשה של עשו לאופי השקט והעמוק של יעקב. לדברי האור החיים הקדוש: "מה בין אור לחושך"- יעקב ועשו הם כמו אור וחושך, הפכים גמורים. אי אפשר גם שלא להתפלא על השוני הזה, בהתייחס לעובדה שעשו […]

המשך קריאה "תולדות"

חיי שרה

פרשת חיי שרה עוסקת בשני אירועים מרכזיים, האירועים האלו ממש קיצוניים ושונים זה מזה. הראשון הוא פטירת שרה, אירוע עצוב מאוד. והשני הוא נישואי יצחק לרבקה, אירוע משמח ומרגש מאוד. בין פטירת שרה לנישואי יצחק לרבקה התורה כותבת: "ואברהם זקן בא בימים, וה' ברך את אברהם בכל". כביכול הפסוק הזה קצת פחות מתאים אחרי פטירת […]

המשך קריאה "חיי שרה"

פרשת וירא

בין אברהם לרחל השבת אנו נפגשים עם שתי דמויות מיוחדות בעמנו – אברהם אבינו בפרשת השבוע ורחל אמנו שזהו יום פטירתה. גם אברהם וגם רחל גדלים במקום המנוגד לדרך בה הם מאמינים. לשניהם ישנה אפשרות להישאר היכן שהם, למצוא חן בעיני המסגרת החברתית והמשפחתית הטבעית. אולם, שניהם פורצים דרך חדשה ומוכנים לשלם את המחיר. בעת […]

המשך קריאה "פרשת וירא"

פרשת לך לך

תלמידות כותבות על הפרשה יישר כח לתלמידות יא היקרות שמארגנות את תלמידות המדרשה, החל מן השבוע, לשלוח דבר תורה לגיליון "השבוע שהיה". "וַי ֹּאמֶ ר יְהוָה אֶ ל-אַ בְ רָ ם, לְֶך-לְָך מֵ אַ רְ צְ ָך ּומִ ּמֹולַדְ תְ ָך ּומִ בֵ ית אָ בִ יָך, אֶ ל-הָ אָ רֶ ץ, אֲ שֶ ר […]

המשך קריאה "פרשת לך לך"

פרשת נח

"וַיאמְ רּו הָ בָ ה נִבְ נֶה לָנּו עִ יר ּומִ גְ דָ ל וְ ר ֹּאׁשֹו בַ שָ מַ יִם וְ נַעֲשֶ ה לָנּו ׁשֵׁ ם פֶן נָפּוץ עַ ל פְ נֵׁי כָל הָ אָ רץ". (יא, ד) הרב ריסקין עומד על כך כי בשעת הדמדומים, לאחר המבול, כאשר לא היה ברור אם העולם […]

המשך קריאה "פרשת נח"

פרשת בראשית

בראשית ברא אלקים…והארץ היתה תהו ובהו…ויאמר אלקים…ויהי ערב ויהי בקר…)בראשית א', א'-ה'( מתוך התבוננות בתהליך בריאת העולם עומד הרב נועם פרל על אחד היסודות המכוננים בחייו של האדם, האומה והעולם בכלל. ההעדר קודם להוויה, החיסרון קודם ליצירה, הקושי קודם לצמיחה. המוטיבציה של האדם ליצור, להתקדם ולגדול, קשורה בתחושת החיסרון הבסיסית הקיימת בעולם בכלל ובאדם בפרט. […]

המשך קריאה "פרשת בראשית"