וירא

מן הפרשה "וירא ה' אליו באלני ממרא והוא יושב פתח האהל כחם היום. וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם…" (יח', א'-ב') הקב"ה מגיע לבקר את אברהם בעיצומם של ימי חוליו. אברהם קוטע את המפגש עם השכינה לטובת האורחים שהופיעו פתע. אברהם קוטע את המפגש ורץ לספק צרכיהם. אירוע זה סיפק […]

המשך קריאה "וירא"

לך-לך

לך לך לדורות הקב"ה מצווה את אברהם "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". בעצם הציווי מקופלת הנחת היסוד כי בית ההורים, הארץ והמולדת הם המקום הטבעי והנכון לו לאדם. האדם מקבל ולומד את ערכיו בבית הוריו ובמולדתו, ובפרידה מבית גידולו קיימת סכנה ממשית לפיחות ערכי והתרחקות רוחנית. על כן מצרף הקב"ה […]

המשך קריאה "לך-לך"

נח

מן הפרשה "והמבול היה מים על הארץ" (ז', ו'). חורבן העולם בימי נח התרחש באמצעות המים. הקב"ה המטיר מים על כל הארץ ומחה את היקום. נח ומשפחתו לבדם ניצלו באמצעות התיבה אותה בנו ובה מצאו מחסה. הבחירה דווקא במים ככלי המשחית של העולם, יש בה משום סמליות גדולה המזכירה לנו מידית את ימי בראשית, את […]

המשך קריאה "נח"

האזינו- סוכות

 ושמחת בחגך חג הסוכות מכונה בסידור התפילה: "זמן שמחתנו". אכן חג הסוכות, משמחת בית השואבה ועד לשמחת תורה, הוא חג בו השמחה מהווה מרכיב מרכזי. הרב שטיינזלץ העומד על העניין האמור, תוהה על היכולת לשמוח על פי לוח השנה ומרחיב את תמיהתו לרצף אירועים בעלי אופי רגשי המצויים בלוח השנה העברי: מימים שנועדו להתבוננות רצינית, […]

המשך קריאה "האזינו- סוכות"

וילך- שבת שובה

שובה ישראל עד ה' אלוקיך (מתוך ההפטרה) מעגל השנה בעולם היהודי, כעניינים רבים ואחרים, איננו מקרי. ההפרדה בין חודש אלול הסוגר שנה לימים הנוראים הפותחים שנה, מקפלת בתוכה ממשמעותה של תשובה. לרעיון התשובה מס' רבדים: בשלביה הראשונים, עניינה בעזיבת החטא, חרטה ווידוי. כפי שאומר הרמב"ם: "ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו ממחשבתו ויגמור […]

המשך קריאה "וילך- שבת שובה"

אגרת לראש השנה

ללמוד ולעשות בסיכומו של חודש אלול ולצורך סיכומו של הנושא "ללמוד ולעשות" בו עסקנו במהלך החודש, אנו מבקשות להתייחס ל"איש השנה" בחמ"ד, הרב גורן. אבי רט כותב בספרו "עוז ותעצומות" כי ישנן דמויות שסיפור חייהן הוא למעשה סיפורה של האומה כולה.  ישנן דמויות שהקב"ה הציב אותן בצמתים המשמעותיים ביותר בדברי קורות עמנו והן מאירות ומטביעות […]

המשך קריאה "אגרת לראש השנה"

כי תבוא

מן הפרשה "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלהיך נותן לך…" (דברים כו', א'-ב') בתחילת הפרשה נאמר והיה כי תבוא אל הארץ, לאחר מכן משתמש הכתוב בלשון קניין – ארצך. ואמנם קודם שהאיכר מיישב את הקרקע, מעבד […]

המשך קריאה "כי תבוא"

כי תצא

מן הפרשה לא תראה את שור אחיך…והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך…לא תוכל להתעלם" (דברים כב', א'-ג')…"לא תחסום שור בדישו" (דברים בה', ד') פרשתנו פותחת בנושאים גדולים ובעלי עוצמה: אישה יפת-תואר, בן השנואה, בן סורר ומורה. בהמשך הפרשה מופיעים מספר ציוויים שנראים כלקוחים משולי החיים, אך עיון נוסף בהם, יש בו כדי ללמד על הפילוסופיה של […]

המשך קריאה "כי תצא"

שופטים

מן הפרשה "ובאת אל הכהנים הלווים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך" (דברים יז, ט-י) הרב פרל מסב את תשומת ליבנו לדיוק אותה מדייקת התורה בנוגע לעם ולמנהיגים. על העם לגשת […]

המשך קריאה "שופטים"

ראה- אגרת לפתיחת השנה

ללמוד ולעשות בסיכומו של חודש אלול ולצורך סיכומו של הנושא "ללמוד ולעשות" בו עסקנו במהלך החודש, אנו מבקשות להתייחס ל"איש השנה" בחמ"ד, הרב גורן. אבי רט כותב בספרו "עוז ותעצומות" כי ישנן דמויות שסיפור חייהן הוא למעשה סיפורה של האומה כולה.  ישנן דמויות שהקב"ה הציב אותן בצמתים המשמעותיים ביותר בדברי קורות עמנו והן מאירות ומטביעות […]

המשך קריאה "ראה- אגרת לפתיחת השנה"