פרשת תרומה

פרשת תרומה פותחת בפנינו פרקים ארוכים של פרטים ופרטי פרטים הנוגעים לבניית המשכן וכליו. באופן לא מפתיע הכלי הראשון שעליו מדברת התורה מיד בתחילת הפרשה הוא הארון. הציווי על עשיית הארון כתוב בלשון רבים – בניגוד לציוויים על עשיית שאר הכלים ("ועשו ארון" "ועשית שלחן", "ועשית מנורת זהב" וכו') פרשנים שונים ניסו לתת מענה להבדל זה. במדרש רבה […]

המשך קריאה "פרשת תרומה"

פרשת יתרו

בפרשתינו, המתחילה בעצת יתרו לתיקון סדרי החברה והמשפט ועוברת לקבלת תורה במעמד הר סיני מופיע ביטוי המגדיר את ייעודו של עם ישראל: " ַא ֶּתם ְר ִאי ֶּתם, ֲא ֶּשר ָע ִשי ִתי ְל ִמ ְצָריִם; וָ ֶּא ָשא ֶּא ְת ֶּכם ַעל- ַכנְ ֵפי נְ ָש ִרים, וָָא ִבא ֶּא ְת ֶּכם ֵא ָלי […]

המשך קריאה "פרשת יתרו"

פרשת בא

בפרשת בא אנו קוראים על המכות האחרונות ועל יציאת בני ישראל ממצרים. באותה פרשה מופיעים פסוקים רבים העוסקים במצווה לזכור את יציאת מצרים ובאמצעים שונים לקיבוע היציאה בזיכרון הלאומי של העם. הרב חנוך וקסמן מסב את תשומת ליבנו לכך שבפסוקים אלו מופיע באופן חוזר ומפתיע הביטוי "בית עבדים" לגבי מצרים ולמולו מופיעה ההתמקדות של פסוקי התורה בהתכנסותם של […]

המשך קריאה "פרשת בא"

פרשת וארא

בפרשת וארא מתגלה הקב"ה למשה ומבטיח לו לקיים את בריתו עם האבות והעם. בפסוקים הידועים האלו נוקט הקב"ה בארבע לשונות של גאולה: והוצאתי, והצלתי, וגאלתי ולקחתי. שאל הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל: " מדוע הקדים המקרא את "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" ל" והצלתי אתכם מעבודתם", הרי השעבוד נפסק לפני יציאת מצרים ? וכך ענה: " כל […]

המשך קריאה "פרשת וארא"

שיחה  מעוררת השראה לשכבות י-יב עם ניצול שואה אליעזר לב ציון.  אליעזר היה חבר במחתרת הצרפתית ועסק בהצלת יהודים בזמן השואה.  לאחר מכן עסק בחינוך הניצולים והיה ממקימי קיבוץ נוה אילן.   שיחה לשכבות ח-ט עם ניצול השואה אברהם צין.  הבנות היו מרותקות לסיפורו ולא הניחו לו ללכת לאחר תום השיחה.  אשרינו שזכינו לשמוע ממקור […]

המשך קריאה "יום הקדיש הכללי"

עת לתת

הנושא השנתי שלנו השנה הוא "עת לתת" לחיות בגדול בעשייה. במסגרת הנושא השנתי כל תלמידה קיבלה עט של "עת לתת" ובכל השכבות יתקיימו התנדבויות לאורך כל השנה, כולל בטיולים שבהם נשלב התנדבות. תמונות מהיציאות להתנדבות שהיו עד כה.  כמובן נמשיך לעדכן…  

המשך קריאה "עת לתת"

ביום ראשון ערב חג חנוכה, קיימנו בביה"ס יום עיון "יום של אור". כל שתי שכבות למדו ביחד בחברותות מדפי מקורות, ולאחר מכן בכיתות- כל מורה דיברה עם תלמידותיה על משמעות ההודאה. הבנות חולקו לקבוצות וכל קבוצה היתה צריכה לכתוב 30 דברים שונים שעליהם היא צריכה להודות ולהלל. לאחר שכתבו 30 סיבות כאלו, התבקשו להוסיף עוד […]

המשך קריאה "יום שכולו אור"

פרשת ויחי

במרכז פרשת ויחי, החותמת את ספר בראשית, נמצאות הברכות שמברך יעקב את צאצאיו , תחילה את אפרים ומנשה ואחר כך את שאר בניו. אולם מושג הברכה בפרשה הוא עמום. האם דברי יעקב הם איחול, תפילה, חלוקת ירושה ותפקידים או נבואה ברוח הקודש על העתיד לקרות לשבטים ?הרב תמיר גרנות מציע לראות בברכות יעקב לבניו את העברת הברכה […]

המשך קריאה "פרשת ויחי"

בנות המגמה חגגו  בסיור בחולות ניצנים. הסיור היה שילוב מנצח בין לימודים רציניים וגיבוש חוויתי. צפינו בשקיעה מדהימה, למדנו על הבעייתיות בחיים בחולות ועל ההתאמות המיוחדות שיש לבעלי חיים וצמחים המאפשרים להם חיים באזור. דברנו על התערבות האדם בטבע שבאה לידי ביטוי בזיהום אור מהערים באזור. בלילה פתחנו מלכודות וגילינו גרבילים קטנים ששוחררו לחופשי לאחר […]

המשך קריאה "סיור חולות – מגמת ביולוגיה"

פרשת ויגש

פרשת ויגש קוראת לנו להתקרב איש אל רעהו ופורטת לנו את המפגש המרגש בין יוסף לאחיו. פרשיות ארוכות של שנאה וקנאה מביאות באופן לא מובן מאליו בפרשתנו לאיחוד משפחתי מרגש בין יוסף לאחיו ובין יעקב, הבן האובד לאביו יעקב. פרשיות שמהם אנו לומדים עקרונות יסוד בעולמנו. על כוחה של תשובה מיהודה ועל כוחה של מחילה מיוסף. בפסוקים […]

המשך קריאה "פרשת ויגש"