פרשת חיי שרה

אליעזר, עבד אברהם יוצא בפרשתנו בשליחות אדונו, אברהם לחפש אשה לבנו, ליצחק. הסימן שהציב עבד אברהם לעצמו היה "וְ הָ יָה הַ נַעֲרָ , אֲ שֶׁ ר אֹמַ ר אֵ לֶׁיהָ הַ טִּ י-נָא כַדֵ ְך וְ אֶׁ שְ תֶׁ ה, וְ ָאמְ רָ ה שְ תֵ ה, וְ גַם-גְ מַ לֶּיָך אַ שְ קֶּ […]

המשך קריאה "פרשת חיי שרה"

פרשת וירא

פרשתנו פותחת בביקורם של שלושת המלאכים אצל אברהם אבינו. חכם יצחק טייב מהאי ג'רבה כתב בעקבות מדרש שמות רבה על הקשר בין המזון שהגיש אברהם לנתינת התורה. ולימד עד כמה גדולה היתה הכנסת האורחים של אברהם עד שבזכותה ניתנה תורה לישראל. "מלמד בזכות שלחמו נתן- מימיו נאמנים ותורתו לא משתכחת. מובא בשמות רבה פרק כ"ה […]

המשך קריאה "פרשת וירא"

פרשת לך לך

בפרשת לך לך אנו נחשפים לדמותו של אברהם אבינו , שכפי שמציין הרב זקס בספרו יותר ממחצית בני האדם החיים היום על פני האדמה רואים עצמם כממשיכי דרכו. במדרשים ניתן למצוא 3 תמונות של אברהם המגלה את אלוקים. אברם הילד, שהושאר בין פסילי תרח, ששובר את הפסלים ומורד בעולם האלילים. אברהם המתבונן בטבע , ומתוך […]

המשך קריאה "פרשת לך לך"

פרשת נח

שבת פרשת נח תשע"ט 40 יום לאחר שנראים ראשי ההרים פותח נח את חלון התיבה ושולח את העורב. לאחר 7 ימים שולח נח את היונה . והיא נשלחת פעם נוספת, לפני שלא שבה עוד. דברים רבים נאמרו על היוזמה האנושית של נח לשליחת העופות ופרשנים שונים ניסו להסביר מדוע שלח נח ראשית את העורב ולאחר […]

המשך קריאה "פרשת נח"

פרשת בראשית

ושוב ב"ה מתחילים מבראשית. מהתוהו ובוהו שהופך במאמר ובעין טובה לעולם. ארץ ושמים יבשה צמחים מאורות וחיות. ואז אדם. זכר ונקבה ברא אותם. ושבת. בפרק ד בפרשה מסופר כך: ג וַיְ ִהי, ִמ ֵּקץ יָ ִמים; וַיָ ֵּבא ַקיִן ִמ ְפ ִרי ָה ֲאָד ָמה, ִמנְ ָחה–לה . וְ ֶה ֶבל ֵּה ִביא ַגם-הּוא ִמ […]

המשך קריאה "פרשת בראשית"

אגרת לערב יום כיפור

ח תשרי תשע"ט הורים יקרים שלום וברכה' חזרנו היום לבית ספר עייפות ונרגשות מערב התעוררות מלא שמחה והכנה ליום הקדוש. את הערב חתמנו עם שכבות ט-יב בתפילת סליחות מרגשת יחד עם המוני בית ישראל ברחבת הכותל המערבי. והלוואי שכל התפילות ישפיעו את פעולתן הטובה בשמים ובארץ. במהלך הערב, בשיחה של חנה כהן אלורו ובשיעורים שהועברו […]

המשך קריאה "אגרת לערב יום כיפור"

פרשת ניצבים

ערב ראש השנה תשע"ט כמדי שנה אנו זוכים ופרשת ניצבים מזמינה אותנו להרגיש את קרבתו של ראש השנה. בפרשה אמירות רבות בנושא תשובה ואף פסוקים שהפכו להיות סימנם של ימים אלו . הפרשה נפתחת במילים " ַא ֶּתם נִ ָּצ ִבים ַהּיֹום ֻּכ ְּל ֶּכם, ִל ְּפנֵי ה' ֱאֹל ֵהי ֶּכם" .בפסוקים הבאים ממשיך משה ומפרט […]

המשך קריאה "פרשת ניצבים"