כי תבוא

מן הפרשה "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלהיך נותן לך…" (דברים כו', א'-ב') בתחילת הפרשה נאמר והיה כי תבוא אל הארץ, לאחר מכן משתמש הכתוב בלשון קניין – ארצך. ואמנם קודם שהאיכר מיישב את הקרקע, מעבד […]

המשך קריאה "כי תבוא"

כי תצא

מן הפרשה לא תראה את שור אחיך…והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך…לא תוכל להתעלם" (דברים כב', א'-ג')…"לא תחסום שור בדישו" (דברים בה', ד') פרשתנו פותחת בנושאים גדולים ובעלי עוצמה: אישה יפת-תואר, בן השנואה, בן סורר ומורה. בהמשך הפרשה מופיעים מספר ציוויים שנראים כלקוחים משולי החיים, אך עיון נוסף בהם, יש בו כדי ללמד על הפילוסופיה של […]

המשך קריאה "כי תצא"

שופטים

מן הפרשה "ובאת אל הכהנים הלווים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך" (דברים יז, ט-י) הרב פרל מסב את תשומת ליבנו לדיוק אותה מדייקת התורה בנוגע לעם ולמנהיגים. על העם לגשת […]

המשך קריאה "שופטים"

ראה- אגרת לפתיחת השנה

ללמוד ולעשות בסיכומו של חודש אלול ולצורך סיכומו של הנושא "ללמוד ולעשות" בו עסקנו במהלך החודש, אנו מבקשות להתייחס ל"איש השנה" בחמ"ד, הרב גורן. אבי רט כותב בספרו "עוז ותעצומות" כי ישנן דמויות שסיפור חייהן הוא למעשה סיפורה של האומה כולה.  ישנן דמויות שהקב"ה הציב אותן בצמתים המשמעותיים ביותר בדברי קורות עמנו והן מאירות ומטביעות […]

המשך קריאה "ראה- אגרת לפתיחת השנה"