פרשת ויגש

מן הפרשה "ויפל על צוארי בנימין אחיו ויבך ובנימין בכה על צואריו" בפרשתינו מתייחס הרב ריסקין לאחד הרגעים היותר מרגשים בתורה איחוד האחים לאחר פרידה של עשרים ושתיים שנה, ומנסה לעמוד על משמעותו. התורה מתארת את הבכי (לא מתוארת כל תגובה אחרת לצד הבכי. לא שמחה, לא התרוממות רוח וכד') המלווה את רגע האיחוד ורש"י […]

המשך קריאה "פרשת ויגש"

פרשת וישב

מן הפרשה "באותה שעה באתה דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון, אמר לו: יוסף, עתידין אחיך שייכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם, רצונך שיימחה שמך מביניהם?" (סוטה, ל"ו ע"ב) "…ואף אקונין של רחל אמו ראה"(ירושלמי, הוריות, ב', ה') חנן פורת עומד על היסודות החינוכיים העולים מדברי חכמינו. לאורך החיים בכלל ובשעות משבר בפרט עומדות […]

המשך קריאה "פרשת וישב"

פרשת וישלח

מן הפרשה "ויאמר: לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב: ויאמר, הגידה נא שמך! ויאמר: למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם. ויקרא שם המקום פניאל, כי ראיתי אלקים פנים אל פנים, ותינצל נפשי"(בראשית ל"ב, כ"ט-ל"א) הרב ריסקין עומד על כך, שבשלושת הפרשות האחרונות: תולדות, […]

המשך קריאה "פרשת וישלח"

חגיגה בית ספרית לכבוד הכרזת מדינת ישראל במסגרת 70 שנה למדינה, מועצת תלמידות ארגנה מסיבה בית ספרית לכבוד כ"ט בנובמבר. התאספנו באולם וצפינו בסרטון על הכרזת המדינה, בסופו פרצנו במחיאות כפיים סוערות וההתרגשות היתה גדולה. הדלקנו "משואות" לכבוד מדינת ישראל, רקדנו ריקודי עם, וקינחנו בפלאפל בפיתה וצ'יפס כמיטב המסורת.  

המשך קריאה "מסיבה בכ"ט בנובמבר"

פרשת ויצא

מן הפרשה "ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עולים וירדים בו" (בראשית פרק כח' פסוק יב'). בדרכו לחרן, מראה הקב"ה ליעקב מחזה סתום: סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, מלאכי אלוקים, עולים ויורדים בסולם. הרב ליפשיץ בפירושו "תפארת ישראל"(אבות ד', ס) מדמה את החלק התחתון של הסולם לגוף ואת העליון […]

המשך קריאה "פרשת ויצא"

פרשת תולדות

שני גויים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו" אחים, תאומים, שונים זה מזה מהותית, שונות שנתבססה עוד טרם לידתם. בצמידות ליעקב המסמל את המאפיינים ההתנהגותיים והרוחניים הרצויים לדמותו של היהודי, הוצבה משחר האנושות האלטרנטיבה – בדמותו של עשו. "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע… החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה, […]

המשך קריאה "פרשת תולדות"

שכבות י-יא בטיול בנגב ובמצפה רמון. טיילנו בנחל חאוורים -עין עבדת, נחל צפית, הר ארדון ומכתשים, ביקרנו במרכז מבקרים מצפה רמון, היינו בהתבודדות לילית, רקדנו במסיבה שמחה, לנו בחאן מרחב עם ובעיקר- התאווררנו, התגבשנו, שמחנו ונהננו!

המשך קריאה "טיול שנתי לנגב"

פרשת חיי שרה

מן הפרשה הפרשה נפתחת באבלו ובכיו של אברהם על מותה של אשתו שרה. בתהליך הפרידה משרה, מוצא עצמו אברהם נקשר בפרשה נוספת שתשפיע עמוקות על עתידו של עם ישראל. אברהם החי בארץ ישראל מזה שנים, מבקש לראשונה לקנות אחוזת קרקע. אברהם פותח במשא ומתן עקשני עם בני חת במטרה לרכוש את מערת המכפלה. באמצעות קבורתה […]

המשך קריאה "פרשת חיי שרה"

פרשת לך לך

מן הפרשה "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" אברהם היוצא מחרן נדרש לוויתור טוטאלי על העבר, למען העתיד. אברהם נדרש לוותר על ארצו, סביבתו הלאומית ואף המשפחתית, בכדי לבנות עתיד חדש. באותו עתיד לא נותר מקום לעבר, אף לא לזיכרון העבר. הניתוק המוחלט והחד בולט לאור ההתבוננות ביציאה אחרת יציאת ישראל […]

המשך קריאה "פרשת לך לך"