שבת פרשת וישב

שני חלומות חולם יוסף בפרשתנו. על החלום השני יוסף מספר לא רק לאחיו אלא גם לאביו. יעקב גוער ביוסף ואף שומר את הדבר בלבו: " ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה…ואביו שמר את הדבר" )לז', יב'( מדוע גוער יעקב ביוסף על החלום? האם באפשרותו לשלוט על תוכן חלומותיו? יעקב איננו גוער ביוסף על […]

המשך קריאה "שבת פרשת וישב"

  הדרך לארץ ישראל במיוחד לחג הסיגד, התקיימה שיחה עם עלמנש סנבטה אשר שיתפה את בנות המדרשה בסיפורה המרגש על עלייתה ארצה . סיפור שיש בו מסירות ואהבה לארץ ישראל עם הקשיים המלווים את הקליטה בארץ ותרבות חדשה שעמה התמודדה היא ומשפחתה.

המשך קריאה

יצאנו כל התיכון ומורות רבות, לטיול בהרי אילת. טיילנו ביום הראשון לפי שכבות וכיתות בהר אמיר היפיפה. ביום השני התפצלנו לפי רמות קושי של מסלולים והמשכנו לטייל בהרים הקסומים. ביום השלישי כולנו יחד קמנו ב-4:00 בבוקר ועלינו להר צפחות- זכינו לצפות בזריחה מדהימה ולהתפלל אל מול היופי וההדר. לאחר מכן נהננו ביחד בפעילות ספורט ימי […]

המשך קריאה "טיול שנתי שכבות י-יב לאילת"

פרשת חיי שרה- שבת חברון

"קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה" (בראשית יג", יז') ביום אבלו על מות אשתו נקלע אברהם למציאות טראגית. שוב, מתעמתת המציאות עם הבטחת הקב"ה לאברהם והפעם, עם הבטחת הקב"ה לבעלות על הארץ. אברהם המכובד, נשוא הפנים, עומד עם מותה של אשתו, בארצו שלו ואין לו אף פיסת קרקע לקבורה. אברהם, שאמונתו עמדה כבר במבחנים […]

המשך קריאה "פרשת חיי שרה- שבת חברון"

פרשת וילך- שבת שובה

"ואני קרבת אלוקים לי טוב" הרב שטיינזלץ מציג את התפיסה החסידית הנוגעת לרעיון התשובה. החסידות כדרכה מדגישה את העבודה שבלב ומציינת שלוש מדרגות בתהליך התשובה, ששיאו בקרבת אלוקים. הדרגה הראשונה בתהליך התשובה היא של תיקון המעשים. דרגה זו שהיא הבסיסית והמיידית ביותר, נוגעת בתחום המעשה וקשורה בדבריו הידועים של הרמב"ם הנוגעים לעזיבת החטא, החרטה והווידוי. הדרגה השנייה בתהליך […]

המשך קריאה "פרשת וילך- שבת שובה"

חודש אלול תש"ף שבוע אחד – שבוע תפילה:  נסענו כל השכבות ז-יב לקבר רחל לתפילת מנחה ואמירת תהילים.  במהלך כל החודש התפללנו ביחד סליחות ברחבה בחוץ, עם נגינה ושירה שבוע שני-  שבוע צדקה:  כל שכבה קיבלה על עצמה פרויקט חסד.  התנדבויות בגני רמות עם הילדים, צביעת מתקנים בגני השכונה, ביקור בביה"ס חינוך מיוחד, הכנת מנות […]

המשך קריאה "חודש אלול תש"ף"

פרשת כי תצא

שבת פרשת כי תצא "כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וילדו לו בנים האהובה והשנואה, והיה בן הבכור לשניאה – והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו לא יוכל לבכר את בן האהובה על בן השנואה הבכור. כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים…כי הוא ראש אונו…" בישראל הקדומה הבכור […]

המשך קריאה "פרשת כי תצא"

שבת פרשת שופטים

"שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך" הרב קשתיאל מאיר בפירושו לפרשת השבוע, את מקומם החינוכי והערכי של השופטים והשוטרים בישראל. השופטים והשוטרים יושבים בכניסה לעיר. אלו הן הדמויות המובילות והמנהיגות את החברה ואת ערכיה. הם אלו הנמצאים בדלת הכניסה ומגדירים את ערכי היסוד עליהן מושתתת התנהלות החברה, הם אלו שגם בודקים חדשות לבקרים את דופק ההתנהלות אל […]

המשך קריאה "שבת פרשת שופטים"