פרשת משפטים

  המעבר בין פרשת יתרו לפרשת משפטים, בין מעמד הר סיני לקודקס המשפטי הפורמאלי יכול להתפרש במבט ראשון כנפילה מן הגובה והעוצמה של החוויה הדתית והרוחנית אל השגרה האפורה שבחיי המעשה היום-יומיים. והנה לאחר פירוט החוקים והמשפטים מבטיח הקב"ה לשלוח לעמו מלאך שומר בכניסתו לארץ המובטחת: "הנה אנכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל […]

המשך קריאה "פרשת משפטים"

פרשת יתרו

מן הפרשה השבוע אנו קוראים את פרשת מתן התורה. משה עולה להר סיני ולאחר תהליך בן ארבעים יום ולילה הוא מעניק את התורה לעם ישראל. עיקר משמעותה של התורה בקיום המצוות (תורה מלשון הוראה – להורות ציווי). תיאור מתן התורה דרמטי. התורה ניתנת לעם ישראל בקול גדול, רעש וברקים, ולא בכדי. קיימת הסכנה כי במערכת […]

המשך קריאה "פרשת יתרו"

פרשת בשלח

כי האדם עץ השדה "ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה. וילונו העם על משה לאמר מה נשתה. ויצעק אל ה' ויורהו ה' עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם […]

המשך קריאה "פרשת בשלח"

פרשת בא

"וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקלכם בידיכם ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא לה'" "(שמות יב, יא) הרב פרל עומד על השבריריות שבמידת החיפזון. יש בה במידה זו לעודד אותנו למצות את כוחותינו ולנצל כראוי את פרק הזמן המוגבל בו אנו שוהים בעולם. אך אנו יודעים שהחיפזון והאימפולסיביות טומנים בתוכם מכשלות וסכנות. מכשלות של […]

המשך קריאה "פרשת בא"

פרשת שמות

שבת פרשת שמות מנהיגות אלוקית ואנושית "… וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל. ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה. וירא ה' כי סר לראות ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני. ויאמר אל תקרב הלום […]

המשך קריאה "פרשת שמות"

פרשת ויגש

מן הפרשה פרשת ויגש פותחת באחד הדיאלוגים המרגשים ביותר: יהודה פונה אל יוסף ומנסה בניסיון נוסף לשכנע את השר המצרי לחון את בנימין אשר בשקו נמצא הגביע שלו. רבות נכתב על פרשייה זו, והיא הציתה את דמיונם של קוראים רבים. מהו החידוש בדבריו של יהודה לשר המצרי? מה מספר לו שעדיין אינו יודע? הרי יהודה […]

המשך קריאה "פרשת ויגש"

פרשת וישב

היכולת של התרבות ההלניסטית לגשר על פערים בין תרבויות שונות ולשמש 'מטריה' לאוסף של תרבויות מגוונות הייתה קשורה בתפיסתה הסובלנית. חוט דק אך עיקש מחבר בין הימים ההם לזמן הזה. בעולם פלורליסטי-פוסטמודרני, אנו כיהודים עסוקים רבות במתח / במציאת האיזון שבין קבלת האחר והשונה לבין הדרישה והצורך לשמר את ייחודיותנו.

המשך קריאה "פרשת וישב"

פרשת וישלח

הרב חנן פורת עומד על כך כי דמותו של יעקב אבינו משקפת ומסמלת יותר מכל את השיבה הביתה. בישותו של אברהם משתקפת התנועה, ההליכה , ה"לך-לך". יצחק חורש וזורע, חופר את הבורות. ויעקב שמתחילת הוויותו – איש תם ויושב אוהלים, זוכה בפרשתנו לשוב לביתו. יעקב חרד לגורל משפחתו, חרד שלא יאונה רע לאחד מהם ואינו […]

המשך קריאה "פרשת וישלח"

ויצא

מן הפרשה "סולם מוצב ארצה" – ולא כתיב ניצב, כי סולם זה צריך האדם להעמידו כאשר מתקן מלוא קומתו. והאדם הוא הוא הסולם, שגופו למטה ונשמתו מגיעה השמימה. "ומלאכי אלקים עולים ויורדים בו" – כי גופו למטה מהם ושורש נשמתו  למעלה מהם. ולכן נקרא אדם ' מהלך' (עיין זכריה ג,ז: "ונתתי לך מהלכים בין העומדים […]

המשך קריאה "ויצא"

תולדות

 מן הפרשה "ויזד יעקב נזיד ויבוא עשיו מן השדה והוא עיף. ויאמר עשיו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי. ויאמר עשיו הנה אנכי הולך למות ולמה לי זה בכורה. ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכור את […]

המשך קריאה "תולדות"