פרשת אחרי מות- קדושים

מן הפרשה "וידבר ה' אל משה לאמר…ואמרת אלהם קדושים תהיו כי קדוש אני…" (שמות יט', א'- ב') נושאים הנוגעים בקדושה וטהרה נראים היום בלתי רלוונטיים, בהיעדר מקדש, פרה אדומה ועוד, מה גם שמדובר במושגים הנראים קשים מאוד להגדרה מילולית. אך לאמיתו של דבר, למושגים אלו משמעויות חשובות בשדה החינוכי-תרבותי. הפרשה מסתיימת בחשיבות שבהבדלה: "והבדלתם בין […]

המשך קריאה "פרשת אחרי מות- קדושים"

פרשת תזריע- מצורע

עשרת ימי התשועה "לפני שמונה שנים, בעצם ליל בלהות מלא זוועות מיידאנק, טרבלינקה ובוכנוואלד, בליל של תאי גז וכבשנים, בליל של הסתר פנים מוחלט, בליל שלטון שטן הספקות והשמד, אשר רצה לסחוב את הרעיה מביתה לכנסייה הנוצרית, בליל חיפושים בלי הרף ובקשת הדוד – בליל זה גופו צץ ועלה הדוד. האל המסתתר בשפרירי חביון הופיע […]

המשך קריאה "פרשת תזריע- מצורע"

פרשת שמיני

משואה לתקומה האש כידוע, טומנת בחובה תכונות קוטביות. האש מאירה ומאפשרת חיים, אך האש גם שורפת ומאכלת. אכן, במסורת ישראל לאורך הדורות אנו נתקלים בהתייחסות הדיכוטומית כלפי האש. מחד האש המבצבצת והמאירה ברגעים גדולים: השכינה המתגלה באש, הסנה, מעמד הר סיני, עמוד האש, האש המציגה על פי המדרש את תבנית המשכן ומעשה המנורה, אש התמיד […]

המשך קריאה "פרשת שמיני"

פרשת ויקרא- פסח

מעבדות לחרות שני פנים לעניין העבדות: פן משפטי-פוליטי ופן אישיותי- פסיכולוגי. בהיבט המשפטי, העבד הוא אדם אשר סדר יומו מוכתב ע" אדם אחר, אשר זכויותיו וחובותיו שונות משל האחרים ומוכתבות גם הם על-ידי אדונו – בשר ודם. בהיבט הפסיכולוגי נחשיב לעבד, אדם המרגיש כבול, משועבד, אדם אשר אפילו אינו מצפה  ומייחל לחירות. היציאה ממצרים כוונתה […]

המשך קריאה "פרשת ויקרא- פסח"

פרשת ויקהל- פקודי

מן הפרשה גם השנה כבדרך–כלל, חלה שבת החודש בשבת ויקהל-פיקודי. בפרשת החודש אנו קוראים את הציווי: "…בעשור לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית" ברב מכות מצרים הייתה הבחנה ברורה בין היהודים למצרים – המצרים נפגעו ואילו היהודים נצלו. מכת בכורות אמנם פגעה במצרים אך יצרה הבחנה גם בקרב היהודים – בין […]

המשך קריאה "פרשת ויקהל- פקודי"

פרשת כי תישא

בין לוחות ראשונים ללוחות שניים פעמיים ניתנו הלוחות, והראשונים כמו השניים ממשיכים ללוות את ישראל. כפי שאמרו חז"ל: "לוחות ושברי לוחות מונחים בארון" (ברכות ח'). ללוחות הראשונים תפקיד לצד הלוחות השניים. שבירתם של הלוחות הראשונים מוסברת בקבלה, בחסידות ועוד, באמצעות רעיון שבירת הכלים. העולם אינו סוגל להכיל יצירה שהיא כולה, בשלמותה, ממהותו של הקב"ה. בלוחות […]

המשך קריאה "פרשת כי תישא"

תצוה- זכור

עד דלא ידע? חג הפורים בולט בייחודיותו לעומת שאר חגי ישראל: השכרות המגונה בתנ"ך, הופכת בפורים למצוות היום. חכמינו שהדריכו אותנו ל"דע מאין באת ולאן אתה הולך", מנחים אותנו בפורים ל"עד דלא ידע". אחד מסימני החגים המובהקים הוא אמירת ההלל – בפורים קבעו חכמים בדוחק כי המגילה משמשת תחליף להלל. ונוסיף את תחושת הסתר הפנים […]

המשך קריאה "תצוה- זכור"

פרשת משפטים

  המעבר בין פרשת יתרו לפרשת משפטים, בין מעמד הר סיני לקודקס המשפטי הפורמאלי יכול להתפרש במבט ראשון כנפילה מן הגובה והעוצמה של החוויה הדתית והרוחנית אל השגרה האפורה שבחיי המעשה היום-יומיים. והנה לאחר פירוט החוקים והמשפטים מבטיח הקב"ה לשלוח לעמו מלאך שומר בכניסתו לארץ המובטחת: "הנה אנכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל […]

המשך קריאה "פרשת משפטים"

פרשת יתרו

מן הפרשה השבוע אנו קוראים את פרשת מתן התורה. משה עולה להר סיני ולאחר תהליך בן ארבעים יום ולילה הוא מעניק את התורה לעם ישראל. עיקר משמעותה של התורה בקיום המצוות (תורה מלשון הוראה – להורות ציווי). תיאור מתן התורה דרמטי. התורה ניתנת לעם ישראל בקול גדול, רעש וברקים, ולא בכדי. קיימת הסכנה כי במערכת […]

המשך קריאה "פרשת יתרו"

פרשת בשלח

כי האדם עץ השדה "ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה. וילונו העם על משה לאמר מה נשתה. ויצעק אל ה' ויורהו ה' עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם […]

המשך קריאה "פרשת בשלח"