פרשת במדבר

"ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות" (ויקרא כ"ב, י"ג). על הפסוק לעיל אומרת הגמרא בסנהדרין (סנה' ק'.): "קוממיות –  שתי קומות, כקומתו של אדם הראשון". לפני ימים אחדים – ביום העצמאות חגגנו את בניינה של הקומה הראשונה – הקמת מדינת ישראל. חגגנו את הבניין המדיני, את ההתיישבות, את הכלכלה המשגשגת, את עוצמתנו הצבאית ועוד. זכינו […]

המשך קריאה "פרשת במדבר"

פרשת בהר- בחוקותי

שבת בהר-בחוקותי זכות ואחריות בפרשתנו הפורטת את הכאב והצרות הצפויים לעם ישראל באם לא יקיימו את הברית עם הקב"ה, מוצנעת גם הבטחה: "ונתתי את עריכם חרבה והשימותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחוחכם. והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויבכם היושבים בה" (כו, ל"א-ל"ב).  יתכן ומפאת הנסיבות ימנע מעם-ישראל לשבת בארץ-ישראל. אך, מבטיח הקב"ה, לא […]

המשך קריאה "פרשת בהר- בחוקותי"

פרשת אמור

גאולה ברוח ובמעשה במוצ"ש נציין באמצעות הדלקת מדורות, בין השאר, את יום פטירתו של רשב"י. המדורות ישמשו כנר לעילוי נשמתו. לרשב"י מיוחס ספר הזוהר והוא נתקדש בעם כאבי הקבלה ותורת הנסתר. אך, רשב"י, ראוי לזכור, היה תלמידו של רבי עקיבא שתמך בהתלהבות גדולה במרד בר-כוכבא ממניעים לאומיים. גם לאחר מותם של תלמיד ר' עקיבא במרד, […]

המשך קריאה "פרשת אמור"

פרשת אחרי מות- קדושים

מן הפרשה "וידבר ה' אל משה לאמר…ואמרת אלהם קדושים תהיו כי קדוש אני…" (שמות יט', א'- ב') נושאים הנוגעים בקדושה וטהרה נראים היום בלתי רלוונטיים, בהיעדר מקדש, פרה אדומה ועוד, מה גם שמדובר במושגים הנראים קשים מאוד להגדרה מילולית. אך לאמיתו של דבר, למושגים אלו משמעויות חשובות בשדה החינוכי-תרבותי. הפרשה מסתיימת בחשיבות שבהבדלה: "והבדלתם בין […]

המשך קריאה "פרשת אחרי מות- קדושים"

פרשת תזריע- מצורע

עשרת ימי התשועה "לפני שמונה שנים, בעצם ליל בלהות מלא זוועות מיידאנק, טרבלינקה ובוכנוואלד, בליל של תאי גז וכבשנים, בליל של הסתר פנים מוחלט, בליל שלטון שטן הספקות והשמד, אשר רצה לסחוב את הרעיה מביתה לכנסייה הנוצרית, בליל חיפושים בלי הרף ובקשת הדוד – בליל זה גופו צץ ועלה הדוד. האל המסתתר בשפרירי חביון הופיע […]

המשך קריאה "פרשת תזריע- מצורע"

פרשת שמיני

משואה לתקומה האש כידוע, טומנת בחובה תכונות קוטביות. האש מאירה ומאפשרת חיים, אך האש גם שורפת ומאכלת. אכן, במסורת ישראל לאורך הדורות אנו נתקלים בהתייחסות הדיכוטומית כלפי האש. מחד האש המבצבצת והמאירה ברגעים גדולים: השכינה המתגלה באש, הסנה, מעמד הר סיני, עמוד האש, האש המציגה על פי המדרש את תבנית המשכן ומעשה המנורה, אש התמיד […]

המשך קריאה "פרשת שמיני"

פרשת ויקרא- פסח

מעבדות לחרות שני פנים לעניין העבדות: פן משפטי-פוליטי ופן אישיותי- פסיכולוגי. בהיבט המשפטי, העבד הוא אדם אשר סדר יומו מוכתב ע" אדם אחר, אשר זכויותיו וחובותיו שונות משל האחרים ומוכתבות גם הם על-ידי אדונו – בשר ודם. בהיבט הפסיכולוגי נחשיב לעבד, אדם המרגיש כבול, משועבד, אדם אשר אפילו אינו מצפה  ומייחל לחירות. היציאה ממצרים כוונתה […]

המשך קריאה "פרשת ויקרא- פסח"

פרשת ויקהל- פקודי

מן הפרשה גם השנה כבדרך–כלל, חלה שבת החודש בשבת ויקהל-פיקודי. בפרשת החודש אנו קוראים את הציווי: "…בעשור לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית" ברב מכות מצרים הייתה הבחנה ברורה בין היהודים למצרים – המצרים נפגעו ואילו היהודים נצלו. מכת בכורות אמנם פגעה במצרים אך יצרה הבחנה גם בקרב היהודים – בין […]

המשך קריאה "פרשת ויקהל- פקודי"

פרשת כי תישא

בין לוחות ראשונים ללוחות שניים פעמיים ניתנו הלוחות, והראשונים כמו השניים ממשיכים ללוות את ישראל. כפי שאמרו חז"ל: "לוחות ושברי לוחות מונחים בארון" (ברכות ח'). ללוחות הראשונים תפקיד לצד הלוחות השניים. שבירתם של הלוחות הראשונים מוסברת בקבלה, בחסידות ועוד, באמצעות רעיון שבירת הכלים. העולם אינו סוגל להכיל יצירה שהיא כולה, בשלמותה, ממהותו של הקב"ה. בלוחות […]

המשך קריאה "פרשת כי תישא"

תצוה- זכור

עד דלא ידע? חג הפורים בולט בייחודיותו לעומת שאר חגי ישראל: השכרות המגונה בתנ"ך, הופכת בפורים למצוות היום. חכמינו שהדריכו אותנו ל"דע מאין באת ולאן אתה הולך", מנחים אותנו בפורים ל"עד דלא ידע". אחד מסימני החגים המובהקים הוא אמירת ההלל – בפורים קבעו חכמים בדוחק כי המגילה משמשת תחליף להלל. ונוסיף את תחושת הסתר הפנים […]

המשך קריאה "תצוה- זכור"